The eight localia

 

לוקליה השמינית

בכניסה לתוך רחבת השקפה עליונה והסתכלות דרך עין האנושית והאלוהית יחדיו בשל בחירה של חופש המרחב תפוצת האור נתפסת בעינינו כגשר אהבה אינסופית בכל דרך שנבחר להסתכל על תמונה זו נמצא גשר לעברנו היקומי ומשמעותינו בקוסמוס. נוכל לבחור גם בעצמנו כתמונה ולהרשות לתמונה לחוש אותנו ולהתבונן בכל רבדינו הנשמתים לאחר טעימה ליטוף ותחושה של המרחב המגשר בין רובדי התמונה נוכל לחוש גם את יכולתה לרפא את נשמתנו בשלל גלגולינו המדממים. ואם נשל קרן אור קטנה ככל שתהיה למרכז התמנה או לעיניים אשר מושכות אותנו ביותר. ונפתח את ליבנו נוכל לקבל רחש אהבה נטול שפוט וגבולות מידי הבורא וסינון עדין של הקיבולת שלנו.

הדובר: מנטריאס מפענח שערים קוסמיים. חוצן.

 

Channeled in Hebrew by Hagai Katz, on Dec 13, 2003 . Translated by Adrian Dvir. Painted by Adrian Dvir, 1977 Oil on canvas 35 X 50 Cm.
 

This depiction represents mans choice of direction and of perception. It is one of the Law of One's most precious gifts to humanity to third dimensional humans. Mans life is guided by the direction of his perceptive decision. decisions that are generally based on limited and subjective view of his own limited special environment. This figure reminds us that possibilities are open ended. 8 Is the number of her eyes and 8 is the symbol of infinity. man has the freedom to live a life of infinity that includes interdimentional understanding and love or survive in a delimited environment of learnt prejudices Humanity has within its inner  psychological realms the potential to immerse itself in the unlimited vibrations of unending experiences that enrich his inner and outer worlds.

Speaker:  Li On-el. Et that carries the keys that unlock the spaces of infinity. 

Channeled by Dianna Mann on Oct 14, 2003 In 1976 I painted from my imagination totally unaware of my telepathic ability and  Aliens past life roots to be disclosed only 20 years later. At the time I painted this picture I study practical engineering at Yad-Singalovsky technical school. The picture I painted in my spare time, represented one of my experiments with oil colors, transparent layers and my imagination.

Read more on these issues in Adrian Dvir's book: X3, Healing Entities and Aliens

An exciting and attention riveting metaphysical journey, September 21, 2003
Reviewer: Midwest Book Review from Oregon, WI USA
Informatively written by Adrian Dvir (an expert computer engineer who first discovered his ability to communicate telepathically in 1992, and first contacted aliens in the year 1994), X3: Healing, Entities, And Aliens is an exciting and attention riveting metaphysical journey into mind-expanding experiences and the positive intentions of entities from beyond this world. Offering a grand, detailed, investigative account that fleshes out seemingly supernatural occurrences in great detail, and enhanced with an accompanying CD, X3: Healing Entities and Aliens is a unique and very welcome contribution to Metaphysical Studies reference collections and UFO Studies reading lists.
Adrian Dvir documents his own and others, Healers and Mediums outstanding daily collaboration in ISRAEL, with  Beings from parallel dimensions or realms.  These invisible beings act as medical teams. They are Alien  ET Extraterrestrials and ED Extra-Dimensional medical teams. The paranormal and  mystical events becomes a daily experience, with practical results for suffering sick people. Parallel realms of existence are described. The book includes a PC  HTML based CD with high resolution Video Clips streaming of Patients testimony, Healers stories and Beings messages and answers as channeled by Trans Mediums. This is the next step in out of this world  contact beyond random UFO sightings, Crop circles, unexpected encounters and alike. 
Midwest Book ReviewRead more | Adrian Dvir Home page  |*Video | Synopsis | Table of Contents | Read an Excerpt | Front Cover | Back Cover | CD Artwork
  • Paperback: 422 pages ; Dimensions (in inches): 1.02 x 8.66 x 5.58
  • Publisher: Adrian Dvir; (January 2003).  ISBN: 9657269008

 To order call us toll free: 1-800-247-6553

Paperback Version
 
Click here for secure transaction
$19.95 US  
  $26.00 Canada
*
OH residents add sales tax*

ISBN:
9657269008

eBook Version
 
Click here for secure transaction
$12.00 US
*OH residents add sales tax*
7,356kb pdf file, 422 pages
ISBN: 9657269016
 
If you like this E-Book, please rate it! @ E-Library

  USA: Powels | Target.direct | Buy | BooksAmillion | WallMart |TextbookX |abebooks | BookCenter | AllDirectBiggerBooksBookStreetBlackwellHarvard.com  SuperBookDeals | LafayetBookStore | PageOneA1books Alibris | TotalCampus | simplest-shopYahooShoping UK: amazon.co.ukblackwells.co.uk | TESCO | TheBookPla@e | Canada: amazon.ca| Germany: amazon.de | France: amazon.fr |Japan: amazon.co.jp
Distributors: INGRAM  | Baker&Taylor  | New Leaf | BookMasters, inc.
Registration: USA: Bowker Books in Print UK: Nielse Book Data , Whitaker
"I could not put the book down", Editor, NEXUS magazine Price Compare

  Nedstat Basic - Free web site statisticsTel:        (972-3) 9649440
Mobile: (972-52) 654138
Fax:       (972-3) 9505256