לרכישה בכל חנויות הספרים

ספרו השני של

בהוצאת גל

אדריאן דביר