Nedstat Basic - Free web site statistics Tel: (972-3) 9649440
Mob: (972-52) 654138
Fax: (972-3) 9505256

English Hebrew Romania Russia Nederland's Portuguese

 

מועצת החוצנים

28.7.1997

הספרים יצאו בהוצאת גל

הגדל תמונה
לדפוס
PDF קרא בפורמט  [מבוא לספר הראשון]
 [1,2,3  פרקים ]  
[ 4,5,6,7  פרקים] 
 [ 8,9  פרקים ]
 The book

 הספרים לרכישה בחנויות הספרים ובאינטרנט

IBook
Bookme
Mitos

המועצה הוקמה בשחר ההיסטוריה כדי לפתור בעיות של מפגש בין תרבויות זרות.
המועצה הראשונה הוקמה בשתוף של שתי ציביליזציות עתיקות, שהכירו זו בקיומה של זו. מטרת המועצה הראשונה היתה לאפשר דו-קיום של שתי הציביליזציות, ולפתור קונפליקטים שנוצרו ביניהן. בהדרגה, עם גילויין של ציביליזציות חדשות, צורפו אף הן למועצה. המועצה מונה כיום חמישים וחמש ציביליזציות שונות. ציביליזציה היא תרבות, צורת חיים בכוכב קטן או במערכת כוכבים גדולה, המאוכלסת בצורות חיים בעלות זיקה משותפת. מטרת המועצה הראשונה נשמרת עד היום, אם כי המורכבות ותחומי הפעילות התרחבו מאוד. הציביליזציות החברות במועצה מממנות את פעילות המועצה. המועצה ממנה גופים שונים האחראים על פעילות משותפת של כל הציביליזציות. היום המועצה הנה גוף ארגוני עצום בעל מגוון עצום של פעילויות בכל תחומי החיים, הדרושים לצורכי קיום ולצורכי מחקר טהור. לכל ציביליזציה יש גוף מייצג במועצה. ההחלטות החשובות מתקבלות בהצבעות דמוקרטיות, בהן משתתפות מרבית החברות. אבל החלטות אלו מעטות ונדירות. רוב ההחלטות היום-יומיות מתקבלות על-ידי גורמים מקצועיים שהמועצה מעסיקה בשכר. המועצה היא גוף ענק ועצום בגודלו ובפעילויות שלו. חלק גדול מהציביליזציות העבירו חלק מהפרויקטים המחקריים שלהן לניהול המועצה. שימוש במשאבים המשותפים של כל הציביליזציות יחד מאפשר התקדמות מהירה ואפקטיבית יותר מאשר במצב, שבו כל כוכב פועל בנפרד.
אדריאן: כיצד מצרפים ציביליזציה חדשה למועצה? 
חוצנים: קיימים כמה סוגי ציביליזציות מתפתחות. יש ציביליזציות ראשוניות, שבהן התפתחו חיים באופן עצמאי לגמרי. ויש ציביליזציות של התיישבות, שבהן התיישבו תושבים מכוכבים אחרים. ציביליזציות של התיישבות אינן מהוות בעיה מבחינת צירופן למועצה, שכן הן מודעות לקיום חיים אחרים מחוץ לעצמן. בציביליזציות ראשוניות יש בעיה החוזרת על עצמה. כדור-הארץ הינו מקרה מיוחד של ציביליזציה ראשונית. בכדור-הארץ התפתחו חיים באופן עצמאי, אבל היתה בו התערבות של גורמים מחוץ לכדור-הארץ לא פעם ולא פעמיים בעבר. מטרת התערבות זו היתה לפתח במהירות גזע מקומי אינטליגנטי שיהיה מסוגל לפתח ציביליזציה מקומית. לולא התערבות זו, היה כדור-הארץ עדיין בלתי מפותח ואתה היית אולי אוכל בננות על העצים. 
מטרת המועצה לגבי כדור-הארץ היא לפתח חיים תבוניים וציביליזציה מקומית ברמה שניתן יהיה לצרף את תושביו למועצה. המועצה דוגלת באיחוד לטובת הכלל. כוכב שבו ישנה ציביליזציה ראשונית, עובר משבר התבגרות כאשר תושביו נוכחים שאינם הציביליזציה היחידה ביקום. שלב זה בהתפתחותו הוא קריטי. באותה עת מתרחשות בו תהפוכות מדיניות ותרבותיות. המפגש עם תרבויות זרות יכול לעתים לגרום לאסונות, כגון היחשפות לזיהומים הדדיים או מלחמות בגלל פחד ובורות מפני הבלתי נודע. המועצה שמה לפניה למטרה למנוע טרגדיה זו בשלב ההתבגרות של ציביליזציות חדשות, לכן היא לומדת את התרבויות מכל האספקטים האפשריים, כך שיתאפשר תהליך של התבגרות פחות טראומתי ופחות כואב. לימוד המערכות הביולוגיות שלכם כולל המחלות, הוא חלק מהמאמץ למנוע מגפות כתוצאה ממפגשים בין צורות חיים שונות. 
המועצה משתדלת לשמור ולהגן על צורות חיים באשר הן. כל צורת חיים חשובה בעיניה. תפקיד המועצה להגן על חבריה מפני גורמים זרים עוינים ובלתי ידועים שעלולים להוות איום. כלומר, אחד מתפקידי המועצה הוא הגנה. כדור-הארץ הינו תחת חסות המועצה. לכן לא היתה פלישה של צורות חיים אחרות לכדור הארץ. איננו רוצים להפחיד אתכם אבל אפשרות זו קיימת. קיימות ביקום ציביליזציות רבות ומשונות שאינן חברות במועצה. כמו כן, ידוע לנו על מועצות וארגונים אחרים. יש שלום יחסי בסביבה הקוסמית שלכם. לא תמיד היה המצב כזה. 
המועצה עוסקת ברווחת תושבי כל הציביליזציות החברות בה. תחומי האחריות והפעילות של המועצה מגוונים ביותר. החל מטיפול בבעיות קיומיות ועד למחקר בסיסי. למרות האיחוד עם המועצה, כל כוכב שומר לעצמו את הזכות להגדיר את מערכת היחסים שלו עם המועצה ועם הגזעים השונים. יש ציביליזציות שאיתן יש הסכמים פתוחים יותר, ויש מקרים של הסכמים מצומצמים. הכול נעשה בהסכמה הדדית ובהתאם לתרבות ולמנהגים המקומיים של כל ציביליזציה. אנו רוצים שתבינו, שכל מה שנעשה, נעשה לטובתכם. אנו רוצים למנוע עד כמה שאפשר את שואת ההתבגרות של כדור-הארץ. אנחנו מתייחסים לכוכב שלכם כאל ילדים, ואתם באמת ילדים בקרב כוכבים מפותחים יותר, עתיקים ובשלים יותר מבחינה תרבותית. אנחנו פשוט רוצים לעזור לכם.
אדריאן: למה שלא תעזבו אותנו לנפשנו ולא תתערבו כלל?
חוצנים: כאמור, אנחנו דואגים לכל החיים באשר הם. מניסיוננו עם תרבויות אחרות ועם החומר שאספנו במחקרים על כדור-הארץ בשנים האחרונות, הגענו למסקנה שללא התערבות המועצה עלולה להתרחש שואה בקנה מידה עולמי. ואת זה אנחנו רואים חובה לעצמנו למנוע. 
אדריאן: למה לא התערבתם בעבר כשהתרחשה שואה בקנה מידה עולמי?
חוצנים: בעבר של כדור-הארץ ההתפתחות הטכנולוגית לא הגיעה לרמה של אפשרות השמדה עצמית טוטלית. השואות שהתרחשו והמלחמות אפשרו השתקמות והמשך קיום החיים. רק בדור הזה הגעתם ליכולת הזאת וזה מה שהדליק את הנורות האדומות.
אדריאן: האם הכוונה היא ללוחמה הגרעינית ולמאזן האימה?
חוצנים: זהו אחד האיומים. יש אחרים שאינכם מודעים להם כגון לוחמה ביולוגית.
אדריאן: אני מודה לכם. 

התקבל בתקשור, 28 ביולי 1997