פרק

תוכן ענינים

1.

הקדמה

2.

התנסות אישית

3.

התפתחות בקבוצה

4.

גלגולים קודמים

5.

טפילים

6.

ישויות

7.

ישויות כמדריכים רוחניים

8.

פרידות וחשבונות פתוחים

9.

חוצנים מיקום אחר

10.

המועצה - תאגיד ציביליזציות של חוצנים

11.

יצורי אנרגיה ומה עוד?

12.

תקשור וטלפתיה

13.

על מבנה הזיכרון המאפשר טלפתיה ותקשור

14.

מדיטציה ופיתוח הקשר עם הישות הפנימית

15.

ישות הגרעין המתגלגלת

16.

הסבר על שיטות הילינג שונות

17.

טיפול עצמי בהילינג

18.

חוצנים משתילים שבבים בבני-אדם

19.

טיפולי הילינג בבעיות גופניות שנעשו בעזרת חוצנים

20.

טיפולים בחללית בית החולים של החוצנים

21.

החוצנים טסים מהר יותר מהאור

22.

תקשורת חוצנים

23.

חוצנים עושים השקת זמן

24.

חוצנים מסבירים את מבנה החומר

25.

צורות חיים בחומרים זרים

26.

בעית הדואליות של חוצנים וחומר

27.

סיכום